Način isporuke

Dostavu robe vršimo preko kurirskih službi. Najčešće je to Post Express ali ne isključujemo mogućnost isporuke preko drugih kompanija. Ukoliko kupac izričito zatraži dostavu preko neke druge kompanije a sa kojom Maison du Vin ima ugovor ili partnerski odnos, roba će biti isporučena po kupčevoj želji i o trošku kupca, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Roba će biti isporučena tek nakon evidencije avansne uplate od strane kupca (ukoliko nije drugačije dogovoreno).

Dostavu robe uvek plaća kupac (ukoliko nije drugačije dogovoreno) po pravilima kurirske službe koja vrši dostavu. Cene dostave robe određuje kurirska služba preko koje se vrši dostava. Maison du Vin ne učestvuje niti se dodatno zaračunava u troškove dostave robe.

Maison du Vin nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nakon preuzimanja robe od strane kurirske službe kao ni za eventualni gubitak, krađu i sl.

Maison du Vin je obavezan da pažljivo zapakuje i na vreme isporuči robu po dogovoru sa kupcem.

Maison du Vin nije odgovoran za kašnjenje pri dostavi robe ako je kašnjenje prouzrokovano od strane kurirske službe, ili trećeg lica. Maison du Vin takođe nije odgovoran ako je kašnjenje prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane kurirske službe ili samog kupca.

Maison du Vin ima pravo da, ukoliko je to potrebno, dodatno naplati pakovanje i druge obaveze nastale pri dostavi robe (koje se ne tiču kurirske službe) ali uz konsultacije sa kupcem i uz prethodno obaveštenje. Troškovi dodatnog pakovanja, kao i ispisivanje formulara i sl. koje naplaćuju pojedine kurirske službe snosi kupac po cenovniku koji određuje dotična kurirska služba.

Najveći broj paketa Maison du Vin isporučuje preko Post Express kurirske službe te istu preporučuje ali kupac nije obavezan da istu koristi.

Powered by OpenCart
Maison du Vin © 2019