Privatnost

Vaša privatnost: Podatke koje kupac – korisnik internet prezentacije („sajta“) www.chigo.rs ostavlja prilikom otvaranja svog naloga, Maison du Vin čuva u strogoj tajnosti. Narudžbe, pitanja, odgovori, i sl. kupca-korisnika koji nastanu usled saradnje sa Maison du Vin-om preko internet prezentacije takođe se čuvaju u strogoj tajnosti (osim ako nije drugačije dogovoreno i to u pisanoj formi). Ranije spomenuti podaci mogu se ustupiti trećem licu samo u slučaju sudskog ili sl. spora između Maison du Vin-a i kupca tj. korisnika pomenutih internet prezentacija ili ukoliko to zatraži organ vlasti uz nalog nadležnog organa (policija, BIA, sudski organ ili sl.). Maison du Vin ima pravo da koristi podatke samo za potrebe saradnje sa kupcem-korisnikom. Šifru koju kupac-korisnik kreira poseduje samo kupac-korisnik i niko drugi, čak ni administrator gore pomenutih internet prezentacija. Ukoliko kupac-korisnik zaboravi ili izgubi šifru može zatražiti drugu po određenom postupku na samoj internet prezentaciji. Šifru će server sam poslati na korisnikov email bez znanja administratora i istu će posedovati samo kupac-korisnik odnosno vlasnik email adrese koja je upisana u formularu „moj nalog“. Ukoliko šifru sazna neko treće lice zbog neadekvatnog ili nesavesnog čuvanja šifre, od strane kupca-korisnika i ista bude upotrebljena ili zloupotrebljena prilikom kupovine ili ažuriranja ličnih podataka na gore navedenim internet prezentacijama Maison du Vin ne snosi nikakvu odgovornost i može zatražiti naknadu štete ukoliko šteta nastane. Maison du Vin ne snosi odgovornost ukoliko je u formularu „moj nalog“ kupac-korisnik upisao pogrešnu email adresu ili bilo koji drugi podatak a isti utiče na privatnost, isporuku, povraćaj robe ili bilo koji drugi odnos na relaciji kupac-korisnik i Maison du Vin. Zato je važno da kupac-korisnik prilikom otvaranja novog naloga upiše tačne podatke da ne bi došlo do raznih problema prilikom kupovine, dobijanja reklama, email poruka, ...

Powered by OpenCart
Maison du Vin © 2019